محتاج رد سريع

السلام عليكم

شباب بالله عليكم

ابي برنآمج الميتا الجديد

انا الى عندي اصدر القديم

بالله اسدح رابط الميتا

http://updates.metasploit.com/data/releases/framework-4.0.0-windows-full.exe

تفضل أخي بالتوفيق

شباب جاني
Name Current Setting Required Description


CONCURRENCY 10 yes The number of concurrent ports to check p
er host
FILTER no The filter string for capturing traffic
INTERFACE no The name of the interface
PCAPFILE no The name of the PCAP capture file to proc
ess
PORTS 1-10000 yes Ports to scan (e.g. 22-25,80,110-900)
RHOSTS yes The target address range or CIDR identifi
er
SNAPLEN 65535 yes The number of bytes to capture
THREADS 1 yes The number of concurrent threads
TIMEOUT 1000 yes The socket connect timeout in millisecond
s

بعد التحميل ولا كيف؟!

أثناء التحميل أم أثناء التنصيب أم ؟؟؟